Prima Pagina SPCLEP Ungheni Acte necesare si documente utile - SPCLEP Ungheni
Acte necesare si documente utile - SPCLEP Ungheni Imprimare Email

 


1. Īn cazul eliber?rii c?r?ii de identitate la īmplinirea vārstei de 14 ani

 

- cerere tip

- certificatul de na?tere (original+copie)

-certificatul de c?s?torie al p?rin?ilor (original+copie) sau sentin?a de divor? definitiv? ?i irevocabil? (original+copie)

- p?rintele sau reprezentantul legal cu actul de identitate

- dovada domiciliului (original+copie)

 • pt. mediul rural, adeverin?? de la prim?rie

 • pt. mediul urban, un document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei)

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

 

2. Īn cazul preschimb?rii, expir?rii actului de identitate ?i schimb?rii numelui

 

- cerere tip

- certificatul de na?tere (original+copie)

- certificatul de c?s?torie (original+copie)

- certificatul de deces – īn cazul persoanelor

   v?duve (original+copie)

- sentin?a de divor? definitiv? ?i irevocabil?  

     (original+copie)

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

 • pt. mediul rural, adeverin?? de la prim?rie

 • pt. mediul urban, un document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei)

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a   lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul             spa?iului (cu actul de identitate original )

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

  - actul de identitate vechi

  - cartea de aleg?tor unde e cazul

  - certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

 

3. Īn cazul schimb?rii domiciliului

 

- cerere tip

- certificatul de na?tere ?i c?s?torie  

   (originale+copii)

- certificatele de na?tere ale copiilor minori care ī?i schimb? domiciliul īmpreun? cu p?rin?ii  

(original+copie)

- certificatul de deces al so?iei/so?ului decedat

(original+copie)

- hot?rīrea de divor? definitiv? ?i irevocabil?

   (original+copie)

- actul cu care se face dovada domiciliului  

 • pt. mediul rural, adeverin?? de la prim?rie

 • pt. mediul urban, un document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei) (original+copie)

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a      

     lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul                

     spa?iului (cu actul de identitate original)

  -contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei,               achitat? la casierie

  - tax? extrajudiciar? de timbru 6 lei, achitat? la casierie

  - actul de identitate vechi ?i cartea de aleg?tor, īn original (unde este cazul)

4. Acordarea vizei de re?edin?? (flotant)

 1. - cerere tip pt. stabilirea re?edin?ei

  - actul de identitate īn care urmeaz? s? se efectueze men?iunea de re?edin??

  - certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

  - actul cu care se face dovada domiciliului g?zduitorului (original + copie)

 • īn mediul urban, orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (pt. contractul de construire trebuie ?i procesul-verbal de predare-primire)

 • īn mediul rural, adeverin?? de la Prim?rie

  - tax? extrajudiciar? de timbru 6 lei, achitat? la casierie

  - g?zduitorul, legitimat cu actul de identitate, ī?i va da consim??mīntul īn fa?a lucr?torului de eviden??

  - pentru mediul rural, consim??mīntul se poate da ?i īn fa?a lucr?torului de la postul de poli?ie

  - se preia imaginea persoanelor care sunt de?in?toare de buletine de identitate

 

5. Īn cazul furtului actului de identitate

- cerere tip

- certificatul na?tere (original+copie)

- certificatul de c?s?torie/sentin?a de divor? definitiv? ?i

   irevocabil? (original+copie)

- certificatul de deces – īn cazul persoanelor v?duve (original+copie)

- dovada domiciliului (original+copie)

 • īn mediul urban - orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei )

 • īn mediul rural - adeverin?? din registrul agricol

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul spa?iului (cu actul de identitate original)

  - un document cu fotografie (permis de conducere, pa?aport, carte de aleg?tor, legitima?ie de serviciu, diploma de absolvire a unei unit??i de īnv???mānt cu fotografie de dat? recent?) din care s? rezulte datele de stare civil? (original+copie)

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

  - cartea de aleg?tor – unde este cazul

  - dovada de īnregistrare a furtului (original+copie)

 • īn mediul urban o elibereaz? poli?ia pe raza c?reia s-a declarat furtul

 • īn mediul rural o elibereaz? postul de poli?ie pe raza c?ruia s-a declarat furtul

  - certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

 

6. Eliberarea c?r?ii de identitate pe baz? de procur?

- cerere tip

- procur? special? eliberat? de autoritatea romān? din ?ara respectiv? pe care se reg?se?te fotografia persoanei pentru care se solicit? eliberarea actului de identitate ?i īn care s? fie clar specificate toate motivele pentru care se dore?te un nou act de identitate–expirare, preschimbare, furt, schimbare de domiciliu, schimbarea numelui… (original)

- o fotografie identic? cu cea de pe procur?, care s? aib? aplicat? ?tampila autorit??ii romāne emitent? a procurii pe verso

- certificate de stare civil? – na?tere, c?s?torie/

divor? (originale + copii)

- dovada adresei de domiciliu   (original+copie)

 • īn mediul urban, orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (pt. contractul de construire trebuie ?i procesul verbal de predare primire a locuin?ei)

 • īn mediul rural, adeverin?? cu date din registrul agricol

  - declara?ie de consim??mānt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul spa?iului (cu actul de identitate original)

  - actul de identitate (original + copie) al persoanei īmputernicite

  - actul de identitate vechi ?i cartea de aleg?tor

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

 

7. Eliberarea c?r?ii de identitate provizorii pentru cet??enii romāni cu domiciliul īn str?in?tate (CRDS)

 

- cerere tip de eliberare a actului de identitate

- pa?aportul, aflat īn termen de valabilitate, care atest? statutul de CRDS , original + copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civil?, semnalmentele

- certificatele de stare civil? (na?tere, c?s?torie,

   deces) eliberate de oficiile de stare civil? romāne (originale + copii)

- hot?rāre judec?toreasc? divor? r?mas? definitiv? ?i irevocabil?, dac? e cazul (original ?i copie)

- dovada adresei de stabilire a re?edin?ei

- declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul              

spa?iului (cu actul de identitate original)

- 3 fotografii ¾ cm cu band? alb? de 7 mm

- contravaloarea c?r?ii de identitate provizorii

1 leu, achitat? la casierie

- tax? extrajudiciar? de timbru 6 lei, achitat? la    casierie

 

8. Īn cazul pierderii, deterior?rii sau distrugerii actului de identitate

- cerere tip

- certificatul na?tere (original + copie)

- certificatul de c?s?torie/sentin?a de divor?

definitiv? ?i irevocabil?(original+ copie)

- certificatul de deces (original+copie) – īn cazul persoanele v?duve

- un document cu fotografie (permis de conducere, pa?aport, carte de aleg?tor, legitima?ie de serviciu, diploma de absolvire a unei unit??i de īnv???mānt cu fotografie de dat? recent?) din care s? rezulte datele de stare civil? (original +copie)

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu  

(original+copie)

 • īn mediul urban - orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei)

 • īn mediul rural - adeverin?? din registrul

         agricol

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul spa?iului (cu actul de identitate īn original)

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

  - actul de identitate distrus sau deteriorat ?i cartea         de aleg?tor (dac? e cazul)

- certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

 

A. cartea de identitate provizorie (C.I.P) se elibereaz? īn situa?ia īn care persoana nu prezint? unul din urm?toarele documente:

 

 • certificat de na?tere

 • certificat de c?s?torie

 • dovada adresei de domiciliu

 • dovada divor?

   

  B. acte necesare

   

  - cerere tip

  - 3 fotografii ¾ cm cu band? alb? de 7 mm

  - contravaloare C.I.P. 1 leu, achitat? la

  casierie

  - celelalte documente prev?zute la punctul A,

  pe care le de?ine (original+copii)

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a  

     lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul            

     spa?iului (cu actul de identitate original ?i  

     copie)

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search