Prima Pagina SPCLEP Ungheni
S.P.C.L.E.P. Ungheni
ANUNT Conform Ordonantei de urgenta nr. 97 din 2005, art. 14, alin. (8) Imprimare Email

"Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către coordonatorul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor."

"Eliberarea actelor de identitate de către S.P.C.L.E.P Ungheni, se face în termen de 7 zile."

"Există posibilitatea reducerii termenului pentru obţinerea cărţilor de identitate şi în situaţii/motive care pot justifica o astfel de solicitare, în urma unei audienţe la coordonatorul serviciului."

"De asemenea, cetăţenii se pot adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş."

 
Cereri tip eliberare documente - SPCLEP Ungheni Imprimare Email

Descarca formularele tip ale cererilor AICI.

 
Acte necesare si documente utile - SPCLEP Ungheni Imprimare Email

 


1. În cazul eliberării cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

 

- cerere tip

- certificatul de naştere (original+copie)

-certificatul de căsătorie al părinţilor (original+copie) sau sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă (original+copie)

- părintele sau reprezentantul legal cu actul de identitate

- dovada domiciliului (original+copie)

 • pt. mediul rural, adeverinţă de la primărie

 • pt. mediul urban, un document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei)

  - contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la casierie

 

2. În cazul preschimbării, expirării actului de identitate şi schimbării numelui

 

- cerere tip

- certificatul de naştere (original+copie)

- certificatul de căsătorie (original+copie)

- certificatul de deces – în cazul persoanelor

   văduve (original+copie)

- sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă  

     (original+copie)

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

 • pt. mediul rural, adeverinţă de la primărie

 • pt. mediul urban, un document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei)

  - declaraţie de consimţămînt, dată în faţa   lucrătorului de la ghişeu, de către titularul             spaţiului (cu actul de identitate original )

  - contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la casierie

  - actul de identitate vechi

  - cartea de alegător unde e cazul

  - certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

 

3. În cazul schimbării domiciliului

 

- cerere tip

- certificatul de naştere şi căsătorie  

   (originale+copii)

- certificatele de naştere ale copiilor minori care îşi schimbă domiciliul împreună cu părinţii  

(original+copie)

- certificatul de deces al soţiei/soţului decedat

(original+copie)

- hotărîrea de divorţ definitivă şi irevocabilă

   (original+copie)

- actul cu care se face dovada domiciliului  

 • pt. mediul rural, adeverinţă de la primărie

 • pt. mediul urban, un document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei) (original+copie)

  - declaraţie de consimţămînt, dată în faţa      

     lucrătorului de la ghişeu, de către titularul                

     spaţiului (cu actul de identitate original)

  -contravaloarea cărţii de identitate 7 lei,               achitată la casierie

  - taxă extrajudiciară de timbru 6 lei, achitată la casierie

  - actul de identitate vechi şi cartea de alegător, în original (unde este cazul)

4. Acordarea vizei de reşedinţă (flotant)

 1. - cerere tip pt. stabilirea reşedinţei

  - actul de identitate în care urmează să se efectueze menţiunea de reşedinţă

  - certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

  - actul cu care se face dovada domiciliului găzduitorului (original + copie)

 • în mediul urban, orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (pt. contractul de construire trebuie şi procesul-verbal de predare-primire)

 • în mediul rural, adeverinţă de la Primărie

  - taxă extrajudiciară de timbru 6 lei, achitată la casierie

  - găzduitorul, legitimat cu actul de identitate, îşi va da consimţămîntul în faţa lucrătorului de evidenţă

  - pentru mediul rural, consimţămîntul se poate da şi în faţa lucrătorului de la postul de poliţie

  - se preia imaginea persoanelor care sunt deţinătoare de buletine de identitate

 

5. În cazul furtului actului de identitate

- cerere tip

- certificatul naştere (original+copie)

- certificatul de căsătorie/sentinţa de divorţ definitivă şi

   irevocabilă (original+copie)

- certificatul de deces – în cazul persoanelor văduve (original+copie)

- dovada domiciliului (original+copie)

 • în mediul urban - orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei )

 • în mediul rural - adeverinţă din registrul agricol

  - declaraţie de consimţămînt, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate original)

  - un document cu fotografie (permis de conducere, paşaport, carte de alegător, legitimaţie de serviciu, diploma de absolvire a unei unităţi de învăţământ cu fotografie de dată recentă) din care să rezulte datele de stare civilă (original+copie)

  - contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la casierie

  - cartea de alegător – unde este cazul

  - dovada de înregistrare a furtului (original+copie)

 • în mediul urban o eliberează poliţia pe raza căreia s-a declarat furtul

 • în mediul rural o eliberează postul de poliţie pe raza căruia s-a declarat furtul

  - certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

 

6. Eliberarea cărţii de identitate pe bază de procură

- cerere tip

- procură specială eliberată de autoritatea română din ţara respectivă pe care se regăseşte fotografia persoanei pentru care se solicită eliberarea actului de identitate şi în care să fie clar specificate toate motivele pentru care se doreşte un nou act de identitate–expirare, preschimbare, furt, schimbare de domiciliu, schimbarea numelui… (original)

- o fotografie identică cu cea de pe procură, care să aibă aplicată ştampila autorităţii române emitentă a procurii pe verso

- certificate de stare civilă – naştere, căsătorie/

divorţ (originale + copii)

- dovada adresei de domiciliu   (original+copie)

 • în mediul urban, orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (pt. contractul de construire trebuie şi procesul verbal de predare primire a locuinţei)

 • în mediul rural, adeverinţă cu date din registrul agricol

  - declaraţie de consimţământ, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate original)

  - actul de identitate (original + copie) al persoanei împuternicite

  - actul de identitate vechi şi cartea de alegător

  - contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la casierie

 

7. Eliberarea cărţii de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS)

 

- cerere tip de eliberare a actului de identitate

- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de CRDS , original + copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civilă, semnalmentele

- certificatele de stare civilă (naştere, căsătorie,

   deces) eliberate de oficiile de stare civilă române (originale + copii)

- hotărâre judecătorească divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, dacă e cazul (original şi copie)

- dovada adresei de stabilire a reşedinţei

- declaraţie de consimţămînt, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, de către titularul              

spaţiului (cu actul de identitate original)

- 3 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7 mm

- contravaloarea cărţii de identitate provizorii

1 leu, achitată la casierie

- taxă extrajudiciară de timbru 6 lei, achitată la    casierie

 

8. În cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii actului de identitate

- cerere tip

- certificatul naştere (original + copie)

- certificatul de căsătorie/sentinţa de divorţ

definitivă şi irevocabilă(original+ copie)

- certificatul de deces (original+copie) – în cazul persoanele văduve

- un document cu fotografie (permis de conducere, paşaport, carte de alegător, legitimaţie de serviciu, diploma de absolvire a unei unităţi de învăţământ cu fotografie de dată recentă) din care să rezulte datele de stare civilă (original +copie)

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu  

(original+copie)

 • în mediul urban - orice document care atestă proprietatea sau folosinţa (la contractul de construire şi procesul verbal de predare-primire a locuinţei)

 • în mediul rural - adeverinţă din registrul

         agricol

  - declaraţie de consimţămînt, dată în faţa lucrătorului de la ghişeu, de către titularul spaţiului (cu actul de identitate în original)

  - contravaloarea cărţii de identitate 7 lei, achitată la casierie

  - actul de identitate distrus sau deteriorat şi cartea         de alegător (dacă e cazul)

- certificatele de stare civilă ale copiilor sub 14 ani

 

A. cartea de identitate provizorie (C.I.P) se eliberează în situaţia în care persoana nu prezintă unul din următoarele documente:

 

 • certificat de naştere

 • certificat de căsătorie

 • dovada adresei de domiciliu

 • dovada divorţ

   

  B. acte necesare

   

  - cerere tip

  - 3 fotografii ¾ cm cu bandă albă de 7 mm

  - contravaloare C.I.P. 1 leu, achitată la

  casierie

  - celelalte documente prevăzute la punctul A,

  pe care le deţine (original+copii)

  - declaraţie de consimţămînt, dată în faţa  

     lucrătorului de la ghişeu, de către titularul            

     spaţiului (cu actul de identitate original şi  

     copie)

 

 
Program cu publicul - SPCLEP Ungheni Imprimare Email

   PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

 

     PRIMIRI                            ELIBERĂRI

     CERERI                            DOCUMENTE

                                             DE IDENTITATE

 

LUNI 8,00-16,00                   LUNI 8,00-16,00

 

MARŢI 8,00-18,30             MARŢI 8,00-18,30              

 

MIERCURI 8,00-16,00     MIERCURI 8,00-16,00              

           

JOI 8,00-16,00                       JOI 8,00-16,00              

 

VINERI 8,00-14,00            VINERI 14,00-16,00              

 
Informare cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate la nivelul SPCLEP Ungheni Imprimare Email

Termenul legal de eliberare a actelor de identitate este de 30 de zile, reglementat prin dispoziţiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile !!!

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul serviciului nostru este de 7 zile !!!

 
Mai multe articole..
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
canakkale canakkale canakkale truva search