hosting menu left
hosting menu right


S.P.C.L.E.P. Ungheni
ANUNT Conform Ordonantei de urgenta nr. 97 din 2005, art. 14, alin. (8) Imprimare Email
Joi, 12 Ianuarie 2017 10:30

"Termenul de solu?ionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pān? la 30 de zile, acesta putānd fi prelungit cu cel mult 15 zile de c?tre coordonatorul serviciului public comunitar de eviden?? a persoanelor."

"Eliberarea actelor de identitate de c?tre S.P.C.L.E.P Ungheni, se face īn termen de 7 zile."

"Exist? posibilitatea reducerii termenului pentru ob?inerea c?r?ilor de identitate ?i īn situa?ii/motive care pot justifica o astfel de solicitare, īn urma unei audien?e la coordonatorul serviciului."

"De asemenea, cet??enii se pot adresa Direc?iei Jude?ene de Eviden?? a Persoanelor Mure?."

 
Cereri tip eliberare documente - SPCLEP Ungheni Imprimare Email
Luni, 11 Iulie 2016 13:33

Descarca formularele tip ale cererilor AICI.

 
Acte necesare si documente utile - SPCLEP Ungheni Imprimare Email
Luni, 11 Iulie 2016 13:21

 


1. Īn cazul eliber?rii c?r?ii de identitate la īmplinirea vārstei de 14 ani

 

- cerere tip

- certificatul de na?tere (original+copie)

-certificatul de c?s?torie al p?rin?ilor (original+copie) sau sentin?a de divor? definitiv? ?i irevocabil? (original+copie)

- p?rintele sau reprezentantul legal cu actul de identitate

- dovada domiciliului (original+copie)

 • pt. mediul rural, adeverin?? de la prim?rie

 • pt. mediul urban, un document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei)

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

 

2. Īn cazul preschimb?rii, expir?rii actului de identitate ?i schimb?rii numelui

 

- cerere tip

- certificatul de na?tere (original+copie)

- certificatul de c?s?torie (original+copie)

- certificatul de deces – īn cazul persoanelor

   v?duve (original+copie)

- sentin?a de divor? definitiv? ?i irevocabil?  

     (original+copie)

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu (original+copie)

 • pt. mediul rural, adeverin?? de la prim?rie

 • pt. mediul urban, un document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei)

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a   lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul             spa?iului (cu actul de identitate original )

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

  - actul de identitate vechi

  - cartea de aleg?tor unde e cazul

  - certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

 

3. Īn cazul schimb?rii domiciliului

 

- cerere tip

- certificatul de na?tere ?i c?s?torie  

   (originale+copii)

- certificatele de na?tere ale copiilor minori care ī?i schimb? domiciliul īmpreun? cu p?rin?ii  

(original+copie)

- certificatul de deces al so?iei/so?ului decedat

(original+copie)

- hot?rīrea de divor? definitiv? ?i irevocabil?

   (original+copie)

- actul cu care se face dovada domiciliului  

 • pt. mediul rural, adeverin?? de la prim?rie

 • pt. mediul urban, un document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei) (original+copie)

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a      

     lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul                

     spa?iului (cu actul de identitate original)

  -contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei,               achitat? la casierie

  - tax? extrajudiciar? de timbru 6 lei, achitat? la casierie

  - actul de identitate vechi ?i cartea de aleg?tor, īn original (unde este cazul)

4. Acordarea vizei de re?edin?? (flotant)

 1. - cerere tip pt. stabilirea re?edin?ei

  - actul de identitate īn care urmeaz? s? se efectueze men?iunea de re?edin??

  - certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

  - actul cu care se face dovada domiciliului g?zduitorului (original + copie)

 • īn mediul urban, orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (pt. contractul de construire trebuie ?i procesul-verbal de predare-primire)

 • īn mediul rural, adeverin?? de la Prim?rie

  - tax? extrajudiciar? de timbru 6 lei, achitat? la casierie

  - g?zduitorul, legitimat cu actul de identitate, ī?i va da consim??mīntul īn fa?a lucr?torului de eviden??

  - pentru mediul rural, consim??mīntul se poate da ?i īn fa?a lucr?torului de la postul de poli?ie

  - se preia imaginea persoanelor care sunt de?in?toare de buletine de identitate

 

5. Īn cazul furtului actului de identitate

- cerere tip

- certificatul na?tere (original+copie)

- certificatul de c?s?torie/sentin?a de divor? definitiv? ?i

   irevocabil? (original+copie)

- certificatul de deces – īn cazul persoanelor v?duve (original+copie)

- dovada domiciliului (original+copie)

 • īn mediul urban - orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei )

 • īn mediul rural - adeverin?? din registrul agricol

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul spa?iului (cu actul de identitate original)

  - un document cu fotografie (permis de conducere, pa?aport, carte de aleg?tor, legitima?ie de serviciu, diploma de absolvire a unei unit??i de īnv???mānt cu fotografie de dat? recent?) din care s? rezulte datele de stare civil? (original+copie)

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

  - cartea de aleg?tor – unde este cazul

  - dovada de īnregistrare a furtului (original+copie)

 • īn mediul urban o elibereaz? poli?ia pe raza c?reia s-a declarat furtul

 • īn mediul rural o elibereaz? postul de poli?ie pe raza c?ruia s-a declarat furtul

  - certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

 

6. Eliberarea c?r?ii de identitate pe baz? de procur?

- cerere tip

- procur? special? eliberat? de autoritatea romān? din ?ara respectiv? pe care se reg?se?te fotografia persoanei pentru care se solicit? eliberarea actului de identitate ?i īn care s? fie clar specificate toate motivele pentru care se dore?te un nou act de identitate–expirare, preschimbare, furt, schimbare de domiciliu, schimbarea numelui… (original)

- o fotografie identic? cu cea de pe procur?, care s? aib? aplicat? ?tampila autorit??ii romāne emitent? a procurii pe verso

- certificate de stare civil? – na?tere, c?s?torie/

divor? (originale + copii)

- dovada adresei de domiciliu   (original+copie)

 • īn mediul urban, orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (pt. contractul de construire trebuie ?i procesul verbal de predare primire a locuin?ei)

 • īn mediul rural, adeverin?? cu date din registrul agricol

  - declara?ie de consim??mānt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul spa?iului (cu actul de identitate original)

  - actul de identitate (original + copie) al persoanei īmputernicite

  - actul de identitate vechi ?i cartea de aleg?tor

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

 

7. Eliberarea c?r?ii de identitate provizorii pentru cet??enii romāni cu domiciliul īn str?in?tate (CRDS)

 

- cerere tip de eliberare a actului de identitate

- pa?aportul, aflat īn termen de valabilitate, care atest? statutul de CRDS , original + copii ale filelor cu fotografia, datele de stare civil?, semnalmentele

- certificatele de stare civil? (na?tere, c?s?torie,

   deces) eliberate de oficiile de stare civil? romāne (originale + copii)

- hot?rāre judec?toreasc? divor? r?mas? definitiv? ?i irevocabil?, dac? e cazul (original ?i copie)

- dovada adresei de stabilire a re?edin?ei

- declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul              

spa?iului (cu actul de identitate original)

- 3 fotografii ¾ cm cu band? alb? de 7 mm

- contravaloarea c?r?ii de identitate provizorii

1 leu, achitat? la casierie

- tax? extrajudiciar? de timbru 6 lei, achitat? la    casierie

 

8. Īn cazul pierderii, deterior?rii sau distrugerii actului de identitate

- cerere tip

- certificatul na?tere (original + copie)

- certificatul de c?s?torie/sentin?a de divor?

definitiv? ?i irevocabil?(original+ copie)

- certificatul de deces (original+copie) – īn cazul persoanele v?duve

- un document cu fotografie (permis de conducere, pa?aport, carte de aleg?tor, legitima?ie de serviciu, diploma de absolvire a unei unit??i de īnv???mānt cu fotografie de dat? recent?) din care s? rezulte datele de stare civil? (original +copie)

- actul cu care se face dovada adresei de domiciliu  

(original+copie)

 • īn mediul urban - orice document care atest? proprietatea sau folosin?a (la contractul de construire ?i procesul verbal de predare-primire a locuin?ei)

 • īn mediul rural - adeverin?? din registrul

         agricol

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul spa?iului (cu actul de identitate īn original)

  - contravaloarea c?r?ii de identitate 7 lei, achitat? la casierie

  - actul de identitate distrus sau deteriorat ?i cartea         de aleg?tor (dac? e cazul)

- certificatele de stare civil? ale copiilor sub 14 ani

 

A. cartea de identitate provizorie (C.I.P) se elibereaz? īn situa?ia īn care persoana nu prezint? unul din urm?toarele documente:

 

 • certificat de na?tere

 • certificat de c?s?torie

 • dovada adresei de domiciliu

 • dovada divor?

   

  B. acte necesare

   

  - cerere tip

  - 3 fotografii ¾ cm cu band? alb? de 7 mm

  - contravaloare C.I.P. 1 leu, achitat? la

  casierie

  - celelalte documente prev?zute la punctul A,

  pe care le de?ine (original+copii)

  - declara?ie de consim??mīnt, dat? īn fa?a  

     lucr?torului de la ghi?eu, de c?tre titularul            

     spa?iului (cu actul de identitate original ?i  

     copie)

 

 
Program cu publicul - SPCLEP Ungheni Imprimare Email
Luni, 11 Iulie 2016 13:29

   PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

 

     PRIMIRI                            ELIBER?RI

     CERERI                            DOCUMENTE

                                             DE IDENTITATE

 

LUNI 8,00-16,00                   LUNI 8,00-16,00

 

MAR?I 8,00-18,30             MAR?I 8,00-18,30              

 

MIERCURI 8,00-16,00     MIERCURI 8,00-16,00              

           

JOI 8,00-16,00                       JOI 8,00-16,00              

 

VINERI 8,00-14,00            VINERI 14,00-16,00              

 
Informare cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate la nivelul SPCLEP Ungheni Imprimare Email
Joi, 31 Martie 2016 12:17

Termenul legal de eliberare a actelor de identitate este de 30 de zile, reglementat prin dispozi?iile legale īn vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile !!!

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul serviciului nostru este de 7 zile !!!

 
Mai multe articole..
« ƎnceputAnterior12UrmătorSfĆ¢rşit »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


website hosting main area bottom

Motorizat de Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.