hosting menu left
hosting menu right


Localitati Componente Imprimare Email
Duminică, 23 August 2009 20:58

Jude?ul Mure? cuprinde: 4 municipii, 7 ora?e, 91 de comune ?i 487 de sate. Cel mai mare ora? este municipiul Târgu Mure?, care este ?i re?edin?a de jude?. Jude?ul Mure?, prin a?ezarea sa geografic? în culoarul larg al râului Mure?, beneficiaz? de avantajele care le ofer? zona de confluen?a a trei regiuni naturale, cu resurse economice diferite ?i complementare: regiunea cerealier? a Câmpiei Transilvaniei, Podi?ul Târnavelor ?i zona forestier? a dealurilor subcarpatice interne. Totodat?, Târgu-Mure? este cunoscut în ?ar? ?i str?in?tate ca un important centru medical, cu reu?ite deosebite în planul medicinii cardiovasculare ?i urologice. Centru universitar ?i cultural cu tradi?ie, municipiul Târgu Mure? dispune de un sistem de educa?ie solid ?i flexibil, gata s? se adapteze la cerin?ele pie?ei for?ei de munc?.

Localitatea Ungheni este un ora? de m?rime mic?, ce reprezint? un centru de importan?? local?, situându-se în zona de influen?? a municipiului Târgu Mure?. Ora?ul Ungheni este a?ezat în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mure?, la confluen?a cu râul Niraj. Ora?ul Ungheni se afl? la o distan?? de 10,63 km de municipiul Târgu Mure?, la 42,21 km de Reghin, un alt municipiu din jude?ul Mure? ?i la 99,58 km de municipiul Cluj Napoca – un important centru economic ?i cultural din România.

Ora?ul Ungheni se învecineaz? cu:
- la Nord - comuna Band ?i P?net;
- la Sud – comuna Suplac ?i Mica;
- la Est – comuna Criste?ti;
- la Vest – comuna Sânpaul.

În prezent, în componen?a ora?ului intr? urm?toarele localit??i:

??U?A

Cerghid

Cerghizel

More?ti

Recea

Vidras?u

 

 


website hosting main area bottom

Motorizat de Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.