Istoric Imprimare Email

Aceast? vale m?noas? a Mure?ului a fost locuit? din cele mai vechi timpuri, fiind un puternic punct de atrac?ie datorit? condi?iilor prielnice de via?? pe care le oferea. Aceasta o dovedesc numeroasele urme ale culturii materiale descoperite, în special, în localit??ile imediat apropiate ora?ului Ungheni.
Astfel, cu totul întâmpl?tor, pe teritoriul unde ast?zi se g?se?te gara din Ungheni, s-a descoperit un vas de ceramic? datând de la sfâr?itul mileniului al II-lea î.H., din epoca bronzului. Descoperirile arheologice de la Criste?ti, Cetatea de la More?ti, Cip?u ?i Sântana de Mure? atest? continuitatea popula?iei b??tina?e ?i dup? retragerea Aurelian?. Cetatea de la More?ti de lâng? Târgu Mure? confirm? existen?a unor forme de organizare administrativ? în momentul invaziei triburilor migratoare.
În documente, ora?ul Ungheni este atestat pentru prima dat? în anul 1264, sub numele de Ingheni (Naradtew), cu ocazia daniei unei mo?ii f?cut? de ?tefan, ducele de Transilvania, lui Megyes ?i Fysch. Denumirea de Ingheni deriv? de la unghiul format prin v?rsarea Nirajului în Mure?, în cadrul c?ruia este a?ezat ora?ul.
Conscrip?ia fiscal? din anul 1722 face o ampl? descriere economic? ?i demografic? a localit??ii Ungheni, eviden?iind num?rul familiilor pe categorii sociale, terenurile agricole pe categorii de folosin??, num?rul animalelor pe diferite specii ?i apartenen?a acestora.

Citi?i mai multe în Ungheni Repere cronologice

Lista primarilor din Ungheni de-a lungul anilor

 
canakkale canakkale canakkale truva search