Prima Pagina Orasul Ungheni Date Demografice
Date Demografice Imprimare Email

În oraşul Ungheni, la sfârşitul anului 2008 existau 2.166 de locuinţe, dintre care 2.109 în proprietate privată, sistemului privat revenindu-i 97,37% de locuinţe, faţă de municipiul Târgu Mureş, care deţinea în acelaşi an 96,43% de locuinţe în proprietate privată. Numărul de locuinţe de la nivelul oraşului Ungheni a crescut în fiecare an. În anul 2005 şi 2006, numărul locuinţelor a crescut cu 1 locuinţă, iar în anul 2007 şi 2008 cu 4 locuinţe, toate în mediul privat.

Suprafaţa locuibilă a oraşului Ungheni în proprietate privată este majoritară faţă de suprafaţa locuibilă în proprietate publică. Cu un număr de 84.257 m2, suprafaţa ce se află în proprietate privată din oraşul Ungheni, reprezintă 97,50% din total suprafaţă locuibilă. În oraşul Ungheni, suprafaţa locuibilă ce se află în proprietate publică a rămas constantă în ultimii ani, însă cea care se află în proprietate privată a suferit modificări, şi anume, a crescut cu 1,15% în anul 2008 faţă de anul 2005.

În anul 2009 au fost înregistrate 6.923 de persoane în oraşul Ungheni. Numărul populaţiei din oraş a crescut cu 269 de persoane faţă de anul 2004. În mare parte, aceasta se datorează poziţiei geografice a oraşului care se află în apropierea municipiului reşedinţă de judeţ - Târgu Mureş şi a fenomenului de migraţie de tip oraş-sat. În oraşul Ungheni persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin în anul 2009, erau aproximativ egale ca număr, procentul femeilor fiind de 50,38% faţă de 49,62% bărbaţi. Aceasta proporţie a fost aproximativ aceeaşi pe parcursul ultimilor ani. Cu toate acestea, în fiecare din cei 6 ani studiaţi, în populaţia oraşului Ungheni, majoritară este populaţia de sex feminin.
Populaţia de sex masculin înregistrează o creştere de la an la an. În anul 2009 faţă de anul 2004, aceasta a crescut cu 5,27 %. De asemenea, şi populaţia de sex feminin creşte anual, în anul 2009 crescând cu 2,86 %, faţă de anul 2004. Deşi la nivelul judeţului Mureş populaţia este în scădere, la nivelul oraşului Ungheni aceasta are o tendinţă crescătoare.

În oraşul Ungheni, din punct de vedere etnic, populaţia este împărţită în felul următor: rromi – 714 (10,31%), maghiari – 585 (8,45%), români – 5.624 (81,24%), iar din punct de vedere confesional populaţia este împărţită astfel: ortodocşi – 5.776 (83,43%), greco-catoli – 76 (1,10%), romano-catolici – 224 (3,24%), reformaţi – 562 (8,12%), adventişti – 125 (1,80%), penticostali – 83 (1,20%), martori lu Iehova – 13 (0,19%), unitarieni – 12 (0,17%), altă religie – 52 (0,75%).
Din punct de vedere etnic, populaţia oraşului Ungheni este asemănătoare cu media la nivel naţional, cu majoritatea populaţiei de etnie română, dar cu un procent mai mare decât cel la nivel naţional de populaţie rrome.

 
canakkale canakkale canakkale truva search