Prima Pagina Informatii Publice Programe, Strategii Proprii INTRODUCERE - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORA?ULUI UNGHENI 2009-2015
INTRODUCERE - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORA?ULUI UNGHENI 2009-2015 Imprimare Email

Ora?ul Ungheni are o carte de vizit? īn configura?ia c?ruia stau peste 700 de ani de atestare documentar?: o vārst? ?i varietate cultural? care se reg?se?te īn diverse scrieri, dovezi arheologice, l?ca?uri de cult ?i monumente istorice.
Localitatea Ungheni este un ora? de m?rime mic?, a?ezat īn centrul Cāmpiei Transilvaniei, pe lunca rāului Mure?, la confiden?a cu rāul Niraj, ce reprezint? un centru de importan?? local?, situat īn zona de influen?? a municipiului Tārgu Mure?.


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORA?ULUI UNGHENI 2009-2015 propune dezvoltarea ora?ului ca un pol urban de importan?? local?, prin utilizarea eficient? a tuturor resurselor fizice ?i umane, integrarea armonioas? a teritoriului urban ?i periurban īn spa?iul regional ?i local, prin modernizarea ?i dezvoltarea infrastructurii īn concordan?? cu orient?rile ?i cerin?ele de integrare european?.


Necesitatea elabor?rii “Strategiei de dezvoltare a ora?ului Ungheni 2009-2015” a ap?rut īn contextul īn care Romānia se afl? īn etapa de implementare a Cadrului Strategic Na?ional de Referin?? ?i a necesit??ii absorb?iei banilor aloca?i de Uniunea European? prin intermediul proiectelor de investi?ii.
Scopul ini?ierii elabor?rii strategiei pe termen lung de c?tre Prim?ria ora?ului Ungheni este acela de a asigura ora?ului o viziune strategic? pe termen lung ?i coeren?? īn promovarea proiectelor de investi?ii la nivelul Autorit??ii Publice Locale, astfel īncāt s? se asigure dezvoltarea economic? ?i social? durabil? a ora?ului.


Procesul de planificare strategic? pentru ora?ul Ungheni presupune identificarea direc?iilor, obiectivelor ?i proiectelor de dezvoltare strategic? ce presupun aplicarea pe termen scurt (īn intervalul 2009-2011) ?i termen mediu (īn intervalul 2012-2015) a priorit??ilor identificate.
Īn vederea realiz?rii acestui demers strategic, s-au parcurs etapele de analiz? a Cadrului Strategic Na?ional de Referin??, a Planului Na?ional de Dezvoltare, Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru ?i Strategia de dezvoltare a jude?ului Mure?, identificarea obiectivelor, colectarea datelor necesare īntocmirii analizei situa?iei actuale, formularea viziunii, realizarea analizei situa?iei curente īn ora?, identificarea disparit??ilor, efectuarea analizei SWOT, formularea direc?iilor de dezvoltare, stabilirea criteriilor de prioritizare a proiectelor, planificarea financiar? ?i stabilirea unor m?suri de monitorizare ?i evaluare a procesului de implementare strategic?.


Obiectivele strategiei


Obiectivul elabor?rii documentului „Strategia de dezvoltare a ora?ului Ungheni 2009-2015” este acela de a se identifica problemele cu care se confrunt? locuitorii ?i Autoritatea Public? Local?, poten?ialul de care dispune ora?ul, punctele tari ?i punctele slabe ale acestuia īn diferite sectoare: infrastructur?, mediu, resurse umane, agricultur?, mediu de afaceri etc.


Prin strategie se propun proiecte care odat? elaborate ?i implementate au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale ora?ului, valorificarea la maxim a poten?ialului de care dispune ora?ul, fapt ce va duce la cre?terea calit??ii vie?ii locuitorilor, cre?terea nivelului de trai ?i alinierea la normele impuse de Uniunea European?.


Viziunea ora?ului Ungheni este: “Ora?ul Ungheni va fi o localitate prosper? din punct de vedere economic, capabil? s? ofere locuitorilor s?i confortul de a trai la un standard calitativ ridicat īntr-o comunitate responsabil?, guvernat? de autorit??i publice locale transparente ?i oneste, care contribuie la dezvoltarea durabil? a localit??ii”

Obiectivul strategic al ora?ului Ungheni este: “Utilizarea eficient? a tuturor resurselor fizice ?i umane pentru realizarea unei dezvolt?ri economice ?i sociale durabile, care s? duc? pe termen lung la cre?terea standardului de via?? al popula?iei.”


Realizarea ?i implementarea Strategiei de Dezvoltare al Ora?ului Ungheni 2009-2015 are drept scop identificarea ?i utilizarea oportunit??ilor ce vor ap?rea, īn scopul dezvolt?rii ora?ului, stabilirea unor obiective atāt pe termen scurt, cāt ?i pe termen mediu ?i lung, dar ?i stabilirea unor linii directoare īn vederea atingerii obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare a ora?ului.


V? invit?m s? consulta?i Strategia de Dezvoltare a Ora?ului Ungheni 2009-2015, a?teptāndu-v? cu propuneri ?i sugestii. Proiectul poate fi consultat la sediul Prim?riei Ora?ului Ungheni, strada Principal? nr. 357, de luni pān? vineri, īntre orele 8.00-15.00 ?i, de asemenea, prin intermediul site-ului http://www.primariaungheni.ro/.


Observa?iile Dvs. se primesc zilnic, īn scris, la sediul Ora?ului Ungheni, pān? īn data de 15 iulie 2010, sau pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Primar,
Covrig Ioan

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search