Prima Pagina Informatii Publice Programe, Strategii Proprii INTRODUCERE - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 2009-2015
INTRODUCERE - STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 2009-2015 Imprimare Email

Oraşul Ungheni are o carte de vizită în configuraţia căruia stau peste 700 de ani de atestare documentară: o vârstă şi varietate culturală care se regăseşte în diverse scrieri, dovezi arheologice, lăcaşuri de cult şi monumente istorice.
Localitatea Ungheni este un oraş de mărime mică, aşezat în centrul Câmpiei Transilvaniei, pe lunca râului Mureş, la confidenţa cu râul Niraj, ce reprezintă un centru de importanţă locală, situat în zona de influenţă a municipiului Târgu Mureş.


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI UNGHENI 2009-2015 propune dezvoltarea oraşului ca un pol urban de importanţă locală, prin utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane, integrarea armonioasă a teritoriului urban şi periurban în spaţiul regional şi local, prin modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii în concordanţă cu orientările şi cerinţele de integrare europeană.


Necesitatea elaborării “Strategiei de dezvoltare a oraşului Ungheni 2009-2015” a apărut în contextul în care România se află în etapa de implementare a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a necesităţii absorbţiei banilor alocaţi de Uniunea Europeană prin intermediul proiectelor de investiţii.
Scopul iniţierii elaborării strategiei pe termen lung de către Primăria oraşului Ungheni este acela de a asigura oraşului o viziune strategică pe termen lung şi coerenţă în promovarea proiectelor de investiţii la nivelul Autorităţii Publice Locale, astfel încât să se asigure dezvoltarea economică şi socială durabilă a oraşului.


Procesul de planificare strategică pentru oraşul Ungheni presupune identificarea direcţiilor, obiectivelor şi proiectelor de dezvoltare strategică ce presupun aplicarea pe termen scurt (în intervalul 2009-2011) şi termen mediu (în intervalul 2012-2015) a priorităţilor identificate.
În vederea realizării acestui demers strategic, s-au parcurs etapele de analiză a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă, a Planului Naţional de Dezvoltare, Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru şi Strategia de dezvoltare a judeţului Mureş, identificarea obiectivelor, colectarea datelor necesare întocmirii analizei situaţiei actuale, formularea viziunii, realizarea analizei situaţiei curente în oraş, identificarea disparităţilor, efectuarea analizei SWOT, formularea direcţiilor de dezvoltare, stabilirea criteriilor de prioritizare a proiectelor, planificarea financiară şi stabilirea unor măsuri de monitorizare şi evaluare a procesului de implementare strategică.


Obiectivele strategiei


Obiectivul elaborării documentului „Strategia de dezvoltare a oraşului Ungheni 2009-2015” este acela de a se identifica problemele cu care se confruntă locuitorii şi Autoritatea Publică Locală, potenţialul de care dispune oraşul, punctele tari şi punctele slabe ale acestuia în diferite sectoare: infrastructură, mediu, resurse umane, agricultură, mediu de afaceri etc.


Prin strategie se propun proiecte care odată elaborate şi implementate au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale oraşului, valorificarea la maxim a potenţialului de care dispune oraşul, fapt ce va duce la creşterea calităţii vieţii locuitorilor, creşterea nivelului de trai şi alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană.


Viziunea oraşului Ungheni este: “Oraşul Ungheni va fi o localitate prosperă din punct de vedere economic, capabilă să ofere locuitorilor săi confortul de a trai la un standard calitativ ridicat într-o comunitate responsabilă, guvernată de autorităţi publice locale transparente şi oneste, care contribuie la dezvoltarea durabilă a localităţii

Obiectivul strategic al oraşului Ungheni este: “Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice şi umane pentru realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creşterea standardului de viaţă al populaţiei.”


Realizarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare al Oraşului Ungheni 2009-2015 are drept scop identificarea şi utilizarea oportunităţilor ce vor apărea, în scopul dezvoltării oraşului, stabilirea unor obiective atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung, dar şi stabilirea unor linii directoare în vederea atingerii obiectivelor propuse prin strategia de dezvoltare a oraşului.


Vă invităm să consultaţi Strategia de Dezvoltare a Oraşului Ungheni 2009-2015, aşteptându-vă cu propuneri şi sugestii. Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei Oraşului Ungheni, strada Principală nr. 357, de luni până vineri, între orele 8.00-15.00 şi, de asemenea, prin intermediul site-ului http://www.primariaungheni.ro/.


Observaţiile Dvs. se primesc zilnic, în scris, la sediul Oraşului Ungheni, până în data de 15 iulie 2010, sau pe adresa de e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Primar,
Covrig Ioan

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search