hosting menu left
hosting menu right


Formulare Online Imprimare Email
Luni, 24 August 2009 14:15

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 872/2014 - Formulare tipizate ITL 105-108

Cerere si declaratie pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

Cerere-eliberarea-certificatului-privind-impozitele-si-taxele-locale-in-cazul-persoanelor-fizice

Cerere-eliberarea-certificatului-privind-impozitele-si-taxele-locale-in-cazul-persoanelor-juridice
Cerere-restituire
Declaratia-de-impunere-pentru-stabilirea-impozitului-pe-teren-in-cazul-contribuabililor-persoane-juridice
Declaratia-de-impunere-pentru-stabilirea-impozitului-pe-teren-in-cazul-persoane-fizice
Declaratie-de-impunere-pentru-stabilirea-impozitului-pe-cladiri-persoane-fizice
Declaratie-de-impunere-pentru-stabilirea-impozitului-pe-cladiri-persoane-juridice
Declaratie-de-impunere-pentru-stabilirea-taxei-asupra-mijloacelor-de-transport-detinute-de-persoane-juridice
Documentele-necesare-emiterii-autorizatiei-de-construire
Documentele-necesare-emiterii-certificatului-de-urbanism
Formular-cerere-autorizatie-de-constructie
Formular-cerere-certificat-de-urbanism
Formular-cerere-inceperea-lucrarilor
Formular-cerere-prelungire-autorizatie-de-constructie
Formular-instiintare-finalizare-lucrari
ITL-026-declaratie-speciala-cladiri
ITL-028-declaratie-decont-privind-sumele-incasate-reprezentand-taxa-hoteliera
ITL-058-cerere-compensare
ITL-061-cerere-certificat-nomenclatura-stradala-si-adresa
ITL-063-cerere-pt-elib-autoriz-foraje-si-excavari
ITL-067-cerere-pt-certificat-producator

ITL-068-declaratie-privind valoarea-reala-a-lucrarilor-executate

 


website hosting main area bottom

Motorizat de Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.