hosting menu left
hosting menu right


Informare cu privire la modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor Imprimare Email
Miercuri, 29 Iunie 2016 12:55

 Transmitere cerere si acte doveditoare pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei:

- prin posta cu specificatia pe plic "Prelungire/Reluare drepturi ICC"

  Adresa postala: Localitatea Ungheni, nr. 357, cod postal 547605, judetul Mures

- direct la sediul primariei orasului Ungheni mentionat mai sus;

 

Program de lucru: Luni, Miercuri, Joi: 8:00 - 16:00

                           Marti: 8:00 - 18:00

                           Vineri: 8:00 - 14:00

 

Instructiuni, Cine, Cand si Unde trebuie sa depuna Cerere

Optiunea 1-1 an

Optiunea 2-2 ani

Model cerere tip pentru prelungirea/reluarea concediului de crestere a copilului si plata indemnizatiei

Tabel explicativ aplicare norme

Hotararea Guvernului nr. 449/2016

Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 1099/2016

 
Ziua Eroilor, Ungheni, 9 iunie 2016 Imprimare Email
Vineri, 10 Iunie 2016 08:06


Discursul primarului orasului Ungheni, Victor Prodan:


Începând din anul 1920, Ziua Eroilor a fost comemorat? în fiecare an, de Ziua În?l??rii Domnului, la 40 de zile dup? Sfintele Pa?ti.

Ast?zi, 9 iunie 2016, este o zi plin? de înc?rc?tur? emo?ional? ?i spiritual?, întrucât comemor?m ?i omagiem eroii neamului românesc ?i s?rb?torim În?l?area Domnului nostru Iisus Hristos.


         La ceas de mare s?rb?toarea cre?tin? ?i na?ional? îi omagiem pe cei care de-a lungul veacurilor, cu sacrificii umane ?i materiale, au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului, al patriei ?i al d?ruirii de sine.


         Eroii poporului român, cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii ?tiu?i doar de Dumnezeu, sunt acele personalit??i care au demonstrat, chiar prin sacrificiul suprem, c? pun interesele comunit??ii sau ale patriei mai presus decât propriile interese.

 

Prin ac?iunile întreprinse în situa?iile istorice dificile pe care le-a traversat poporul ?i ?ara noastr? în tr?irea sa milenar? în acest spa?iu binecuvântat, au contribuit la continuitatea noastr? ca na?ie.


       Ast?zi suntem datori ?i onora?i, în acela?i timp, s? îi omagiem pe cei care s-au dovedit a fi cei mai bravi ap?r?tori ai neamului românesc ?i ai interesului na?ional, care s-au jertfit pentru o Românie mai bun?.
       Precum Iisus le-a spus ucenicilor s?i în momentul În?l??rii: “Iat?, Eu sunt cu voi pân? la sfâr?itul veacurilor” a?a eroii no?tri au fost ?i r?mân trup ?i suflet din România.

 

       Marele istoric Nicolae Iorga spunea: ,, Cine uit?, nu merit?!,,- motiv pentru care în aceast? zi trebuie s? ne îndrept?m gândul spre cei care ?i-au dat via?a pentru ?ar? ?i neam.

 

V? mul?umesc pentru prezen??, v? doresc toate cele bune ?i fie ca cele mai bune gânduri s? ne îndrume spre realizarea binelui comun în ?ara noastr?.                                             

HRISTOS S-A ÎN?L?AT!”

 

img_1891 copy.jpg img_1893 copy.jpg img_1895.jpg img_1897 copy.jpg img_1902 copy.jpg img_1907 copy.jpg img_1914 copy.jpg img_1916 copy.jpg img_1919 copy.jpg img_1921 copy.jpg img_1922 copy.jpg img_1932 copy.jpg

 

 
Informare cu privire la termenul de eliberare a actelor de identitate la nivelul SPCLEP Ungheni Imprimare Email
Joi, 31 Martie 2016 12:17

Termenul legal de eliberare a actelor de identitate este de 30 de zile, reglementat prin dispozi?iile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile !!!

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul serviciului nostru este de 7 zile !!!

 
Bugetul local al orasului Ungheni pentru anul 2016 Imprimare Email
Miercuri, 03 Februarie 2016 14:25
  • Hotararea nr. 7 din 19 februarie 2016 privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2016
  • Referat de aprobare la proiectul de hot?râre privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2016
  • Raport de specialitate la proiectul de hot?râre privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2016
  • Anexa nr. 1 - Bugetul local al ora?ului Ungheni pe anul 2016
  • Anexa nr. 2 - Detaliere Sectiunea de Func?ionare
  • Anexa nr. 3 - Bugetul local al ora?ului Ungheni pe anul 2016 - Sec?iunea de Dezvoltare
  • Anexa 1A - Lista obiectivelor de investi?ii pe anul 2016 cu finan?are par?ial? sau integral? de la buget
  • Anexa 1B - Lista privind obiectivele de investi?ii cu finan?are integral? sau par?ial? de la bugetul local pe anul 2016
 
« ÎnceputAnterior31323334UrmătorSfârşit »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


website hosting main area bottom

Motorizat de Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.