hosting menu left
hosting menu right


Evenimente
Ziua Eroilor, Ungheni, 9 iunie 2016 Imprimare Email
Vineri, 10 Iunie 2016 08:06


Discursul primarului orasului Ungheni, Victor Prodan:


Începând din anul 1920, Ziua Eroilor a fost comemorat? în fiecare an, de Ziua În?l??rii Domnului, la 40 de zile dup? Sfintele Pa?ti.

Ast?zi, 9 iunie 2016, este o zi plin? de înc?rc?tur? emo?ional? ?i spiritual?, întrucât comemor?m ?i omagiem eroii neamului românesc ?i s?rb?torim În?l?area Domnului nostru Iisus Hristos.


         La ceas de mare s?rb?toarea cre?tin? ?i na?ional? îi omagiem pe cei care de-a lungul veacurilor, cu sacrificii umane ?i materiale, au creat o stare de spirit, un sentiment al eroismului, al patriei ?i al d?ruirii de sine.


         Eroii poporului român, cu nume cunoscute, dar mai ales necunoscute, unii ?tiu?i doar de Dumnezeu, sunt acele personalit??i care au demonstrat, chiar prin sacrificiul suprem, c? pun interesele comunit??ii sau ale patriei mai presus decât propriile interese.

 

Prin ac?iunile întreprinse în situa?iile istorice dificile pe care le-a traversat poporul ?i ?ara noastr? în tr?irea sa milenar? în acest spa?iu binecuvântat, au contribuit la continuitatea noastr? ca na?ie.


       Ast?zi suntem datori ?i onora?i, în acela?i timp, s? îi omagiem pe cei care s-au dovedit a fi cei mai bravi ap?r?tori ai neamului românesc ?i ai interesului na?ional, care s-au jertfit pentru o Românie mai bun?.
       Precum Iisus le-a spus ucenicilor s?i în momentul În?l??rii: “Iat?, Eu sunt cu voi pân? la sfâr?itul veacurilor” a?a eroii no?tri au fost ?i r?mân trup ?i suflet din România.

 

       Marele istoric Nicolae Iorga spunea: ,, Cine uit?, nu merit?!,,- motiv pentru care în aceast? zi trebuie s? ne îndrept?m gândul spre cei care ?i-au dat via?a pentru ?ar? ?i neam.

 

V? mul?umesc pentru prezen??, v? doresc toate cele bune ?i fie ca cele mai bune gânduri s? ne îndrume spre realizarea binelui comun în ?ara noastr?.                                             

HRISTOS S-A ÎN?L?AT!”

 

img_1891 copy.jpg img_1893 copy.jpg img_1895.jpg img_1897 copy.jpg img_1902 copy.jpg img_1907 copy.jpg img_1914 copy.jpg img_1916 copy.jpg img_1919 copy.jpg img_1921 copy.jpg img_1922 copy.jpg img_1932 copy.jpg

 

 
Editia a III-a a Festivalului de colinde "Nasterea Ta, Hristoase" - Galerie foto Imprimare Email
MarĹŁi, 08 Decembrie 2015 11:25

12336155_1109541992412581_1718347767_n.jpg 12336341_910161055718580_1023305064_n.jpg 12346825_910161082385244_1147745391_n.jpg 12346904_1109542025745911_647490063_n.jpg 12348386_910161095718576_816039425_n.jpg 12348543_910161105718575_1851475555_n.jpg 12348555_910161089051910_143654860_n.jpg 12348751_1109542035745910_657924256_n.jpg 12351075_1109541949079252_250116048_n.jpg 12351119_1109542019079245_2033663608_n.jpg 12355102_1109542029079244_1755588328_n.jpg 12355110_910161109051908_813971691_n.jpg 12358180_910161065718579_2049470192_n.jpg 12358511_910161075718578_1881644988_n.jpg

 
Imprimare Email
MarĹŁi, 08 Decembrie 2015 11:16

          Acum aproape 100 de ani mul?imea strâns? la Alba Iulia lua decizia istoric? de a se uni cu ?ara Mam?. Atunci, cei prezen?i la Alba Iulia s-au gândit la viitorul genera?iilor mai tinere. Cu to?ii am purtat în suflet aceast? s?rb?toare, iar din 1990 ea a devenit Ziua Na?ional? a României.

          De fiecare dat?, am purtat în suflet acelea?i sentimente: de dragoste fa?? de ?ar?, de respect fa?? de înainta?ii no?tri, de recuno?tin?? fa?? de to?i cei care au contribuit de-a lungul timpului la existen?a ?i dezvoltarea României.

          Vremurile nu ne-au fost favorabile întotdeauna. Am traversat ?i multe momente de durere, de criz?, dar de fiecare dat? am reu?it s? ne ridic?m, s? mergem mai departe. Putem spune c? suntem un popor care a înv??at s? treac? peste orice obstacol, un popor care a înv??at s? reziste ?i s? reu?easc? acolo unde al?ii ar fi dat gre?. Succesul ?ine de fiecare dintre noi în parte. O românie decent? se construie?te doar prin munca fiec?ruia dintre noi, o Românie prosper? se realizeaz? doar prin h?rnicia noastr? a tuturora, o Românie de care s? fim mândri, exist? doar prin efortul nostru, prin dezvoltarea noastr? ca oameni ?i ca cet??eni.

          Ast?zi, mai mult ca oricând suntem datori s? ne gândim la viitorul copiilor no?tri. Le suntem datori cu un proiect de ?ar? în care s? tr?iasc? prin munc? cinstit?, în care s? fie respecta?i, o ?ar? care s? devin? un exemplu pozitiv.

          Eu cred c? putem avea o astfel de ?ar?! Cred c? România copiilor no?tri va fi mai bun? decât România noastr?. Str?mo?ii ne-au l?sat o ?ar? care ne-a oferit speran?a unui viitor mai bun. Noi trebuie s? le l?sam copiilor no?tri o ?ar? în care s? existe certitudinea unui prezent mai bun.

          S? avem în?elepciunea s? construim o comunitate mai bun?, o ?ar? mai prosper? ?i un viitor mai bun!

          V? urez s? ave?i putere de munc? ?i mult? s?n?tate. De ziua României, La mul?i ani tuturor! La mul?i Ani România!

Victor Prodan - Primarul ora?ului Ungheni

 

12312503_1108070462559734_258491313_n.jpg 12325357_1108070449226402_592820681_n.jpg 12335882_1108070569226390_677140983_n.jpg 12335969_1108070022559778_1234317254_n.jpg 12336000_1108070572559723_798609838_n.jpg 12336047_1108069752559805_352566694_n.jpg 12336420_1108070062559774_1445010619_n.jpg 12346751_1108070555893058_1324816543_n.jpg 12348737_1108069299226517_855506161_n.jpg 12351021_1108069759226471_979390310_n.jpg 12351086_1108070562559724_1981442157_n.jpg

 
Ziua de 21 Mai 2015 - S?rb?toare cu tripl? semnifica?ie Imprimare Email
Joi, 21 Mai 2015 14:12

"Ziua de 21 mai 2015 este o s?rb?toare cu tripl? semnifica?ie întrucât pe lâng? cinstirea eroilor ast?zi s?rb?torim În?l?area Domnului ?i Sfin?ii Constantin ?i Elena.

În fiecare an de Ziua În?l??rii Domnului aducem un pios omagiu tuturor eroilor români, cunoscu?i sau necunoscu?i, care s-au jertfit pentru ob?inerea independen?ei na?ionale ?i pentru ap?rarea patriei noastre, men?inând treaz? încrederea poporului român în valorile sale cre?tine ?i morale.

Le suntem profund recunosc?tori tuturor acestor oameni care ?i-au dat via?a pentru un scop nobil – acela de a construi un viitor mai bun pentru genera?iile ce le-au urmat.

La finalul cuvântului meu doresc s? adresez cele mai calde ur?ri de bine,

s?n?tate ?i La Mul?i Ani celor care poart? numele de Constantin ?i Elena.

Hristos s-a În?l?at!"

Victor Prodan, Primarul ora?ului Ungheni


p5210370.jpg p5210371.jpg p5210372.jpg p5210373.jpg p5210374.jpg p5210375.jpg p5210376.jpg p5210378.jpg p5210379.jpg p5210380.jpg p5210381.jpg p5210383.jpg p5210386.jpg p5210387.jpg p5210388.jpg p5210389.jpg p5210390.jpg p5210391.jpg p5210392.jpg p5210393.jpg p5210394.jpg p5210395.jpg p5210397.jpg p5210403.jpg p5210404.jpg p5210406.jpg p5210407.jpg p5210408.jpg p5210409.jpg p5210410.jpg p5210411.jpg p5210412.jpg p5210413.jpg p5210415.jpg p5210417.jpg p5210419.jpg p5210420.jpg p5210421.jpg p5210423.jpg p5210425.jpg p5210431.jpg

 
Imprimare Email
Duminică, 25 Ianuarie 2015 09:25


Unirea reprezint? cel mai frumos lucru care ni s-a întâmplat nou?, românilor, motiv pentru care se cuvine s? acord?m acestui eveniment onorurile meritate.

Anul acesta, s?rb?torim în ziua de 24 ianuarie, împlinirea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române, eveniment cu o deosebit? semnifica?ie istoric?.

Unirea Principatelor Române cunoscut? ?i sub numele de Mica Unire, reprezint? unificarea vechilor state Moldova ?i ?ara Româneasc?.

Mica Unire este strâns legat? de personalitatea lui Al. I. Cuza ?i de dubla sa alegere ca domnitor al ambelor Principate.

Alexandru Ioan Cuza a r?mas în con?tiin?a românilor ca cel dintâi domnitor al României moderne, întemeietorul Statului Na?ional Român Modern.

Astfel, Unirea Principatelor  Române din anul 1859 a constituit o etap? important? pe calea form?rii statului unitar român ?i o premis? pentru cucerirea independen?ei na?ionale.

  p1230289.jpg p1230290.jpg p1230291.jpg p1230293.jpg p1230296.jpg p1230297.jpg p1230301.jpg p1230302.jpg p1230303.jpg p1230304.jpg p1230308.jpg p1230309.jpg p1230311.jpg p1230312.jpg p1230313.jpg p1230314.jpg p1230316.jpg p1230320.jpg p1230323.jpg p1230324.jpg p1230325.jpg p1230326.jpg p1230329.jpg p1230331.jpg p1230332.jpg p1230333.jpg p1230334.jpg p1230335.jpg p1230336.jpg p1230337.jpg p1230339.jpg p1230340.jpg p1230342.jpg p1230343.jpg p1230346.jpg p1230351.jpg p1230353.jpg p1230356.jpg p1230357.jpg p1230358.jpg

 
« ÎnceputAnterior12UrmătorSfârşit »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


website hosting main area bottom

Motorizat de Joomla!. Designed by: Child WordPress Template  Valid XHTML and CSS.