Prima Pagina Consiliul Local Proiecte de Hotarari Bugetul local al orasului Ungheni pentru anul 2016
Bugetul local al orasului Ungheni pentru anul 2016 Imprimare Email
  • Hotararea nr. 7 din 19 februarie 2016 privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2016
  • Referat de aprobare la proiectul de hot?rāre privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2016
  • Raport de specialitate la proiectul de hot?rāre privind aprobarea bugetului local al orasului Ungheni pentru anul 2016
  • Anexa nr. 1 - Bugetul local al ora?ului Ungheni pe anul 2016
  • Anexa nr. 2 - Detaliere Sectiunea de Func?ionare
  • Anexa nr. 3 - Bugetul local al ora?ului Ungheni pe anul 2016 - Sec?iunea de Dezvoltare
  • Anexa 1A - Lista obiectivelor de investi?ii pe anul 2016 cu finan?are par?ial? sau integral? de la buget
  • Anexa 1B - Lista privind obiectivele de investi?ii cu finan?are integral? sau par?ial? de la bugetul local pe anul 2016
 
canakkale canakkale canakkale truva search