Prima Pagina Anunturi
Anunturi
Anunt elaborare proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului Ungheni pe anul 2017 Imprimare Email

Consulta anuntul in format pdf aici.

 
Anunt elaborare proiect de hotarare privind completarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 42 din 25.10.2006 Imprimare Email

Consulta anuntul in format pdf aici.

 
Anunt organizare examen de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut Imprimare Email

Consulta anuntul in format pdf aici.

 
Anunt de participare in conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile Imprimare Email

Ora?ul Ungheni, cu sediul Ón localitatea Ungheni, str. Principal?, nr. 357, jude?ul Mure?, cod po?tal: 547605, cod fiscal: 4323322, tel/fax: 0265-328.212/0265-328.112, e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

őn conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finan??rilor nerambursabile, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finan?are nerambursabil?, solicitan?ii trebuie s? fie persoane fizice sau persoane juridice f?r? scop patrimonial- asocia?ii ori funda?ii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii.

Data limit? pentru depunerea proiectelor este de 31.08.2017, ora 14:00.

Selec?ia public? de proiecte ?i evaluare Ón vederea atribuirii contractelor de finan??ri nerambursabile Ón anul 2017, de la bugetul local va avea loc Ón data de 01.09.2017 ora 10:00, pentru domeniile:

- Sus?inere programe, proiecte ?i ac?iuni culturale Ė suma total?: 50.000 lei

- Sus?inere ac?iuni sportive de utilitate public? Ė suma total?: 110.000 lei

Bugetul total alocat pentru domeniile men?ionate este de 160.000 lei, aprobat prin Hot?r‚rea Consiliului Local Ungheni nr. 22/2017.

Documenta?ia pentru elaborarea ?i prezentarea propunerii de proiect ?i informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la Prim?ria Ora?ului Ungheni, str. Principal?, nr. 357, jude?ul Mure?, tel/fax 0265-328.212/0265-328.112, e-mail: AceastńÉ adresńÉ de e-mail este protejatńÉ de spamboŇ£i; aveŇ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , site-ul: http://www.primariaungheni.ro.

Programul anual al finan??rii nerambursabile a fost publicat Ón Monitorul Oficial -Partea a VI-a nr. 106/09 iunie 2017.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
canakkale canakkale canakkale truva search